Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

Εξετάσεις City and Guilds

Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε δυο μήνες, δηλαδή έξι (6) φορές κάθε
ημερολογιακό έτος. Πιο συγκεκριμένα έχουν προγραμματιστεί εξετάσεις
τους εξής μήνες:

Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούλιο, Οκτώβριο και Δεκέμβριο.

 Ημερομηνίες            Εξετάσεων
         Καταληκτική   Ημερομηνία Online Εγγραφών
                                      Καταληκτική            Ημερομηνία    Εντύπων Εγγραφών
  Κεντρικές Εξετάσεις 2010
 
19-20 Μαρτίου 2011
25 Φεβρουαρίου 2011
18 Φεβρουαρίου 2011
Πληροφορίες για τις Κεντρικές Εξετάσεις Μαρτίου
21-22 Μαΐου 2011
25 Απριλίου 2011
19 Απριλίου 2011
Πληροφορίες για τις Κεντρικές Εξετάσεις Μαΐου
23-24 Ιουλίου 2011
4 Ιουλίου 2011
27 Ιουνίου 2011
Πληροφορίες για τις Κεντρικές Εξετάσεις Ιουλίου

 Πηγή: City&Guilds Greece

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

FCE, CAE ΚΑΙ CPE, Ημερομηνίες Εξετάσεων, Εγγραφή και Εξέταστρα 2011

Aνακοινώθηκαν οι ημερομηνίες εξετάσεων,ημερομηνίες εγγραφών και τα εξέταστρα και για τις εξετάσεις Cambridge FCE/CAE/CPE 2011.Ημερομηνίες εξετάσεων και εγγραφών 2011

Εξέταση Ημερομηνίες
εξετάσεων
Ημερομηνίες
εγγραφών
CBFCE* Πέμπτη 14 Απριλίου 14–18 Μαρτίου
CBCAE* Παρασκευή 15 Απριλίου 14–18 Μαρτίου
CAE Σάββατο 7 Μαΐου 14 Φεβρουαρίου–4 Μαρτίου
CPE Σάββατο 7 Μαΐου 14 Φεβρουαρίου–4 Μαρτίου
FCEfS** Κυριακή 8 Μαΐου 14 Φεβρουαρίου–4 Μαρτίου
FCE Σάββατο 14 Μαΐου 14 Φεβρουαρίου–4 Μαρτίου
CBFCE* Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 7–11 Νοεμβρίου
FCEfS** Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 19 Σεπτεμβρίου–4 Οκτωβρίου
FCE Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 19 Σεπτεμβρίου–4 Οκτωβρίου
CAE Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 19 Σεπτεμβρίου–4 Οκτωβρίου
CPE Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 19 Σεπτεμβρίου–4 Οκτωβρίου
CBCAE* Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 7–11 Νοεμβρίου
* Computer-based FCE/CAE (Εξέταση FCE/CAE σε ηλεκτρονική μορφή)
** FCE for Schools


Προφορικές εξετάσεις

Εξέταση Ημερομηνίες προφορικών εξετάσεων
CBFCE & CBCAE 11–17 Απριλίου
FCEfS, FCE, CAE & CPE 2–22 Μαΐου
CBFCE 28 Νοεμβρίου–4 Δεκεμβρίου
FCEfS, FCE, CAE & CPE 18 Νοεμβρίου–11 Δεκεμβρίου
CBCAE 5–11 Δεκεμβρίου
Η ακριβής ημερομηνία για κάθε υποψήφιο αναγράφεται στο προσωπικό πρόγραμμα εξετάσεων.
Τα προγράμματα θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Βρετανικού Συμβουλίου τέσσερεις εβδομάδες πριν την διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων.
 Εξέταστρα 2011

Εξέταση
Εξέταστρα
Computer-based First Certificate in English (CBFCE)
€165
First Certificate in English (FCE)
€165
First Certificate in English for Schools(FCEfS)
€165
Certificate in Advanced English (CAE)
€180
Computer-based Certificate in Advanced English (CBCAE)
€180
Certificate of Proficiency in English (CPE) €185
Πηγή: British Council Greece

Εξετάσεις Michigan ECCE και ECPE Μαΐου 2011

 Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Michigan ECCE και ECPE Μαΐου 2011 έχει παραταθεί έως και την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011. Οι υποψήφιοι και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω του συστήματος ORFEAS έως τις 23:59 της ίδιας ημέρας.
Πηγή:  Hellenic American Union